Aktualności - Stowarzyszenie Kablowej Telewizji Satelitarnej "ALEKSANDER - SAT"

Idź do spisu treści

Menu główne:

Uchwała
WALNEGO ZGROMADZENIA
w sprawie składek członkowskich
obowiązujących w Stowarzyszeniu Kablowej Telewizji Satelitarnej
„Aleksander-Sat”
Na podstawie paragrafu 14 pkt. 9 Statutu Stowarzyszenia
uchwala się, co następuje :
par. 1
Ustala się NOWĄ WYSOKOŚĆ składki na poziomie
45,00 zł miesięcznie
Uchwała obowiązuje od dnia 1-go czerwca 2018 r.
Opłata za pakiet minimalny wynosi
18,00 zł miesięcznie


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego